שער גיורא בע'מ

לקוחותינו

פלקס
Bio Rad
samina
פיליפס
bentov
נאנומושן
דינמיקה
 רפא
קאפאסנס
אלטק
ארינטה
מיטרוניקס
USR
אפיקים רכב חשמלי
CPC
נצר
TPT
סולקון
cmt
מירטק